Blog dịch thuật

date of entering into force

‘date of entering into force ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: ngày có hiệu lực