Blog dịch thuật

deposit

‘deposit ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: ký quỹ; tiền trả lần đầu; tiền đặt cọc, tiền ký quỹ; tiền gửi ngân hàng