Blog dịch thuật

direct sales/ direct selling

‘direct sales/ direct selling ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bán trực tiếp, bán thẳng