Blog dịch thuật

drawing rights

‘drawing rights ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: quyền rút tiền, quyền rút vôn, quyền vay

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay