Blog dịch thuật

easy money

‘easy money ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đồng tiền dễ, dư dật; đồng tiền rẻ; đồng tiền dễ kiếm; đồng tiền bất lương