Blog dịch thuật

end of text-acknowledgement

‘ end of text-acknowledgement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phần cuối của bản văn nhận nợ