Blog dịch thuật

environmental control

‘ environmental control ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (sự) kiểm soát môi trường; bảo vệ môi trường (thiên nhiên)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay