Blog dịch thuật

Environmental scanning

‘Environmental scanning ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (việc) xác định môi trường

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay