Blog dịch thuật

equal employment opportunity

equal employment opportunity ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cơ hội việc làm đồng đều