Blog dịch thuật

equality of votes

‘equality of votes ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự ngang nhau sô’ phiếu bầu (tán thành và phản đối)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay