Blog dịch thuật

equalization fund

‘ equalization fund ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: qũy cân bằng; quỹ bình chuẩn; quỷ bình hóa (ngoại hối)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay