Blog dịch thuật

Equatorial Customs Union

‘Equatorial Customs Union ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: Liên minh Quan thuế châu Phi xích đạo