Blog dịch thuật

equilibrium of supply and demand

‘ equilibrium of supply and demand’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thăng bằng cung cầu