Blog dịch thuật

equitable rate base

‘equitable rate base ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cơ sở mức phí công bằng