Blog dịch thuật

errors and omissions excepted

‘errors and omissions excepted ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: ngoại trừ các sai sót

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay