Blog dịch thuật

escape clause

‘escape clause ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: điều khoản miễn trách nhiệm; điều khoản lệ ngoại; điều khoản thanh lý hợp đồng

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay