Blog dịch thuật

estate

‘ estate’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tài sản; di sản; bất động sản; ruộng đất; thân phận; địa vị; đẳng cấp; giai cáp xã hội

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay