Blog dịch thuật

Link

‘link’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) kết hợp; nôi ỉiền; quan hệ; (mối) liên hệ; liên lạc; liên kết; nôi liền; nối; ràng buộc

Leave a Reply

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay