Blog dịch thuật

Fortune 500

‘ Fortune 500 ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: danh sách 500 công ty giàu nhất thế giới do Tạp chí Fortune (Mỹ) tuyển chọn và công bố hàng năm