Blog dịch thuật

Forward Discount

‘forward discount ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chiết khấu hàng hóa kỳ hạn; chiết khấu kỳ phiếu