Blog dịch thuật

Forwarder

‘forwarder ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hãng đại lý vận tải; người thầu vận chuyển; người giao nhận (hàng hóa)