Blog dịch thuật

Forwarding Agent

‘forwarding agent ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người đại lý giao nhận hàng hóa; người thầu vận tải hàng hóa