Blog dịch thuật

Forwarding Station

‘forwarding station ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: trạm chuyển vận; trạm gởi hàng; ga hàng đi