Blog dịch thuật

Foul Bill Of Lading

‘foul bill of lading ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: vận đơn không sạch; vận đơn không hoàn hảo