Blog dịch thuật

Foul

‘foul ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự đụng; sự đâm va; va chạm; đụng chạm; đâm va; bẩn thỉu; xấu; tồi; thô tục