Blog dịch thuật

Fractionable Credit

fractionable credit ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (thư) tín dụng chia nhỏ; (thư) tín dụng có thể nhân nhượng