Blog dịch thuật

Fractional Currency

‘fractional currency ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đồng tiền lẻ