Blog dịch thuật

Fragmented Transport

‘fragmented transport ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: vận tải phân đoạn (từng chặng)