Blog dịch thuật

Franco Rendu

franco rendu ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giá bao gồm toàn bộ chi phí; giá giao hàng miễn phí đến nơi chỉ định; giá giao tận nhà; giá giao tại kho người mua