Blog dịch thuật

Fraudulent Conveyance

‘fraudulent conveyance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự chuyển nhượng lừa bịp; giấy sang tên giả mạo