Blog dịch thuật

Free Customer’S Warehouse

‘free customer’s warehouse ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (giá) giao đến kho của người nhận hàng