Blog dịch thuật

General Index Of Retail Price

‘ general index of retail price ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chỉ số
giá bán lẻ tổng quát (mỗi tháng)