Blog dịch thuật

General Meeting Of Shareholders

general meeting of shareholders ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đại hội cổ đông