Blog dịch thuật

General Partners

‘ general partners ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hội viên thường; hội viên quản lý; hội viên hợp tư liên đới; hội viên hoạt động