Blog dịch thuật

General Section

‘general section ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: ban tổng vụ; bộ phận tổng vụ