Blog dịch thuật

General Trading

‘general trading ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: mậu dịch tổng quát; (việc) đào tạo chung, phổ cập