Blog dịch thuật

Germanischer Lloyd

‘Germanischer Lloyd ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: công ty xếp hạng tàu Lloyd cua Đức