Blog dịch thuật

Giá Dịch Video là gì?

Thuật ngữ ‘Giá Dịch Video” là gì?
Giải thích: là từ khóa tìm kiếm dịch vụ dịch thuật video, đây là dịch vụ được các công ty dịch thuật chuyên nghiệp cung cấp. Giá dịch vụ được tính theo từng tính chất của video, ngôn ngữ và thời lượng. Thông thương giá dịch vụ được tính theo từng phút của video.