Blog dịch thuật

Gift

gift’ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: quà tặng; quà biếu; tặng phẩm; sự tặng giữ