Blog dịch thuật

Giver

‘giver ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người cho; người tặng; người chịu mua quyền chọn; người quyết tuyển