Blog dịch thuật

Global Equities Market

‘global equities market ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thị trường cổ phiếu thế giới