Blog dịch thuật

Gls = Generalized Least Squares Glue

‘GLS = generalized least squares glue ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: keo dán vãn phòng; dán bằng keo; dán bằng hồ; gắn lại