Blog dịch thuật

Glutting Of The Market

‘glutting of the market ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự làm tràn ngập các thị trường