Blog dịch thuật

Gnomes Of Zurich (The…)

Gnomes of Zurich (the…) ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: các chủ ngân hàng Thụy Sĩ