Blog dịch thuật

Going Rate Of Interest (The…)

‘going rate of interest (the…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lãi suất hiện hành