Blog dịch thuật

Gold And Convertible Currencies Reserves

‘gold and convertible currencies reserves ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: dự trữ vàng và tiền tệ đổi được