Blog dịch thuật

Gold Bullion Standard

‘gold bullion Standard ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chế dộ bản vị vàng thoi