Blog dịch thuật

Gold Digger

‘gold digger ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người tìm vàng; công nhân mỏ vàng