Blog dịch thuật

Gold Export Control

‘gold export control ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: quản lý, kiểm soát xuất khẩu vàng