Blog dịch thuật

Gold Pool

‘Gold Pool ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: Quỹ vàng chung; Hội vàng; Kho vàng 8 nước; Tổng kho vàng; Bát quốc Kim khố